Traumatherapie

Traumatherapie of healing (somatic experiencing)

Traumahealing (Somatic Experiencing).

Somatic Experiencing kun je letterlijk vertalen als lichamelijke ervaring‘. De benaming geeft daarmee de kern weer van de manier van traumaverwerking die is ontwikkeld door Dr. Peter Levine. In de behandelingstaat de fysieke ervaring centraal. Het fysiologische proces wordt daarmee nadrukkelijk in de behandelingbetrokken.

‘Trauma’ is vaak een onbegrepen en soms zelfs genegeerde aandoening die grote gevolgen kan hebben, zowel geestelijk als lichamelijk. Meestal ontstaat trauma door een heftige ervaring, een ongeluk, eenmedische ingreep of een ziekte. De gevolgen worden vaak pas veel later merkbaar.

Overweldigend.

In alle gevallen is de situatie waarin het trauma ontstaat een overweldigende ervaring.
Het slachtoffer is tijdens de gebeurtenis niet in staat een natuurlijke impuls van ‘vechten of vluchten tevolgen. Het gevolg is een situatie van ‘bevriezing of verlamming‘, afgesneden van lichaam en geest. Dit kanuiteindelijk leiden tot een complex van symptomen, zoals je gevangen of angstig voelen, continue alertheidchronische vermoiedheid, depressief, hyperactief , psychosomatische klachten etc.

Somatic experience is er op gericht om op rustige wijze, zonder herbeleving van het trauma, het lichaam tehelpen de bevroren spanning beetje bij beetje los te laten. De natuurlijke impuls van ‘vechten of vluchten‘ die er tijdens de gebeurtenis niet kon zijn, kan alsnog worden afgemaakt. Hierdoor kan de rust in lichaam en geest weer terugkeren.