Cranio sacrale therapie

Cranio Sacrale therapie

Cranio sacraal therapie is een prachtige ondersteunungsvorm om mensen te helpen de oorzaak van hun klachten te achterhalen en bij de oorsprong te behandelen. In deze therapie gaan wij er van uit dat de mens een totaliteit is van de diverse fysieke, emotionele en mentale lagen. Pas als deze lagen zowel op bewust als onbewust niveau ‘geheeld’ worden en verbonden worden, zul je als mens in alle opzichten optimaal in je vel gaan zitten en van daar uit jre maximale potentiëel gaan bereiken. Dit geldt uiteraard voor zowel jong als oud.